Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc sơn hà Nam Ðế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm?
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét